Lahden vanha sähkölaitos

Rakennus on yksi varhaisimpia kunnallisia sähkölaitosrakennuksia ja valmistunut 1908. Sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Valter Jung ja Emil Fabritius. Rakennus on laajennettu ja korotettu nykyiseen muotoonsa 1911 ja 1922. Sähkölaitos siirtyi samalle tontille toteutettuun uudisrakennukseen 1949 ja vanhan laitoksen tilat muutettiin kultaseppäkoulun tiloiksi, voimistelusaliksi sekä asunnoiksi. Toimistokäyttöön rakennus siirtyi vaiheittain 1972-90 ja viimeisimmät muutokset tehtiin 2007.

Peruskorjaus käynnistyi sisäilmaongelmien seurauksena keväällä 2011. Kesän aikana toteutettiin laaja purku-urakka, jossa mm. poistettiin talon alta jo sähkölaitoksen aikana pilaantuneita maa-aineksia syvältä perustustason alapuolelta. Muuallakin rakennus riisuttiin kaikista orgaanisista aineksista tiilirunkoon asti. Tämä koski myös vesikattoa ja julkisivurappausta, jotka uusittiin alkuperäisen mukaisina. Sisätiloissa ei ollut porrashuoneiden ulkopuolella säilyneitä kerrostumia, joten tilat peruskorjattiin toimistokäyttöön verrattain moderneja materiaaleja ja rakenteita käyttäen ja tilat valmistuivat alkuvuodesta 2013.

Toimitilat

Projekti Lahden vanha sähkölaitos, peruskorjaus
Laajuus 1 315 brm2
Rakennuttaja Lahden kaupunki, Tilakeskus
Hankevaihe Valmistunut 2013
Sijainti Lahti, Keski-Lahti
Status Rakennus on suojeltu asemakaavalla