Mukkulan kartano

Vanhin kirjallinen merkintä Mukkulan kartanosta on vuodelta 1466. Mukkula oli kruunun virkatalona vuoteen 1759, jolloin se siirtyi yksityisomistukseen ja vuonna 1795 von Hausen -suvulle. Lahden kaupunki osti kartanon maineen 1959. Tilan alueelle rakennettiin 1960-70 -luvuilla Mukkulan kaupunginosa ja kartanon pihapiiri puistoineen otettiin kaupunkilaisten virkistys- ja matkailukäyttöön yleisenä puistoalueena.

Pääosa kartanon pihapiirin rakennuksista on purettu. Jäljelle ovat jääneet päärakennuksen lisäksi asuinrakennukset Insinöörskä, Tiilimestarin talo ja Porttirakennus sekä vanha sauna. Matkailukeskusta varten 1960-luvulla tehdyistä lisärakennuksista on jäljellä Rantasauna.

Toteutettuun peruskorjauskokonaisuuteen kuuluivat Päärakennuksen sisäkorjaus, Tiilimestarin talon käyttötarkoituksen muutos majoitustiloiksi ja Rantasaunan perusteellinen korjaus. Kaikki edellä mainitut rakennukset ovat hirsirakenteisia. Tiilirakenteisen Porttirakennuksen julkisivurappaukset ja huopakate uusittiin sekä kunnostettiin ikkunat, ulko-ovet ja kellaritila. Samaan aikaan tehtiin myös kartanon puistossa laajoja perusparannustöitä, joiden viimeistelyyn rakennusten ympäristössä osallistuimme. Lisäksi teimme puiston ulko-opastussuunnitelman.

Toimitilat

Projekti Mukkulan kartano, peruskorjaus
Laajuus 1550 brm2
Rakennuttaja Lahti, Tilakeskus
Hankevaihe Valmistunut 2015
Sijainti Lahti, Mukkula