Tavastian sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

Ammattiopisto Tavastia etsi uutta rakennuspaikkaa Sosiaalialan uudelle oppilaitokselle. Vanha rakennus Jaakonkadulla jouduttiin poistamaan käytöstä sisäilmaongelmien takia. Yksi mahdollinen rakennuspaikka löytyi Hattelmalantien kampusalueen viereiseltä tontilta. Asemakaavassa alue oli merkitty puistoalueeksi ns. Nuppolan puisto, mutta alue oli jäänyt joutomaaksi.   Hankesuunnitelman kuluessa tehtiin myös rakennuslupaan vaadittava kaavamuutos.

Hankesuunnitelmaan sisältyi annetun tilaohjelman, sekä vaadittujen pysäköintipaikkojen ja kulkuyhteyksien soveltuminen valitulle rakennuspaikalle.  Lisäksi hoidimme kaavamuutosta kaavoitusviranomaisten suuntaan.

Hankesuunnitelmat

Projekti Sosiaali- ja Terveysalan oppilaitos, uudisrakennus
Laajuus 5100 brm2
Rakennuttaja Ammattiopisto Tavastia
Hankevaihe Hankesuunnitelma valmistunut 2015
Sijainti Hämeenlinna