Tavastian lukio

Hämeenlinnan uusi lukio oli tarkoitus sijoittaa osittain Tavastian vanhaan G-rakennukseen, osittain G-rakennuksen uuteen laajennukseen. Hanke olisi yhdistänyt kaksi Hämeenlinnan perinteistä lukiota; Kaurialan lukion ja Häneenlinnan lyseon lukion.  Tontille oli suunnitteilla laajennuksen mahdollistava kaavamuutos, joka valmistui lausuntoja varten kesäksi 2017.

Osa laajennuksen tiloista oli suunniteltu käytettäväksi avoimena oppimisympäristönä. Laajennuksen sydänalueen muodostaa koko rakennuksen korkuinen porrasaula ja siihen liittyvä esiintymistila.

Laajennus piti perustaa kokonaisuudessa tukipaalujen välityksellä kovaan pohjaan tai kallion varaan. Alapohjat olivat kantavia maata vasten valaen tai ryömintätilaisena kohdissa, missä ei tule kellarikerrosta. Uudisrakennusosan kantavat rakenteet ovat betonia ja ulkoseinärakenteet pääosin sandwich-elementtejä. Osaan julkisivua suunniteltiin myös graafista betonia, jonka aiheet ovat tämän päivän nuorten arkielämästä.

Hankkeesta tehtiin kaavavalitus syksyllä 2017, mikä keskeytti töiden aloittamisen.  Uudelleen valittu valtuusto päätti 2018, että kaavaillusta laajennuksesta luovutaan. G-rakennusta päätettiin käyttää väistötilana, kunnes Kaurialan ja Hämeenlinnan Lyseon lukiot on saatu peruskorjattua.

Koulut ja päiväkodit

Projekti Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukio, laajennus ja muutostyö
Laajuus laajennus 3669 brm2, vanha koulu 4241 brm2
Rakennuttaja Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Hankevaihe Urakkalaskentasuunnitelmat valmistuneet 2017
Sijainti Hämeenlinna