Sysmän koulu

Sysmästä on 2010-luvulla purettu sisäilmaongelmien takia sekä peruskoulun että entisen yhteiskoulun 1950- ja 1960-luvuilla valmistuneet koulurakennukset. Yhteiskoulun vanhin osa, vuonna 1924 valmistunut puurakenteinen koulurakennus on suojeltuna säilytetty, mutta ollut pois koulukäytöstä vuoden 2013 jälkeen. Sysmän yhtenäiskoulu ja lukio toimivat nyt vuokratiloissa, tilapäiseksi ratkaisuksi suunnitellussa elementtirakenteisessa rakennuksessa. Kunnan päiväkoti toimii erillään 1960-luvulla rakennetussa asuinrakennuksessa, joka on muutettu päiväkotikäyttöön 1988 ja rakennettu laajennuksen myötä nykyiselleen 1992.

Hankesuunnitelmassa on tutkittu koulu- ja päiväkotitilojen sijoittamista kahdelle eri tontille saman tilaohjelman pohjalta. Uudessa koulu-päiväkodissa tavoitellaan tilatehokkuutta kunnan ikäluokkien pienentyessä samalla, kun vuoden 2016 opetussuunnitelma rohkaisee aikaisemmasta poikkeaviin oppimistilaratkaisuihin. Myös päiväkodin toiminta-ajatus on muutoksessa varhaiskasvatuslain 2018 myötä, joten yhdessä käyttäjien ja päättäjien kanssa on totuteltu ajattelemaan tulevasta uutena mahdollisuutena, joka väestömäärän pienentyessäkin turvaa kunnan oman koulu- ja varhaiskasvatustarjonnan sekä taloudellisesti että henkilökuntaa houkuttavasti.

Hankesuunnitelmat

Projekti Sysmän lukio-yhtenäiskoulu-päiväkoti, uudisrakennus ja peruskorjaus
Laajuus 4 300 brm2
Rakennuttaja Sysmän kunta
Hankevaihe Hankesuunnittelun 1. vaihe valmistui kesäkuussa 2019
Sijainti Sysmä, Kirkonkylä
Status Suunnittelu-
alueeseen sisältyy asemakaavassa suojeltu entinen Sysmän yhteiskoulun päärakennus.