Metsäkankaan monitoimitalo

Uudisrakennuksen hankesuunnitelmassa oli päiväkoti seitsemälle lapsiryhmälle, joissa lapsia yht. 123 ja henkilökuntaa n. 25 henkeä. Lisäksi rakennukseen sijoittui liikunta- ja nuorisotoimen tiloja, peruskoulun ala-asteen luokat 1-2 (lapsia n. 40 + 2,5 opettajaa) sekä neuvolan ja hammashuollon tilat.

Tontti on vanha Metsäkankaan päiväkodin tontti, jota on laajennettu lounaaseen, nykyisen koulun ulkoseinälinjaan. Periaatteessa nykyinen koulu voi toimia uudisrakennuksen valmistumisen ajan väistötiloina.

Uudisrakennuksen kustannukset osoittautuivat kuitenkin liian kalliiksi peruskorjaukseen verrattuna.

Hankesuunnitelmat

Projekti Metsäkankaan monitoimitalo
Laajuus 4200 brm2
Rakennuttaja Lahden kaupunki, Tilakeskus
Hankevaihe Hankesuunnitelma valmistunut 2013
Sijainti Lahti, Metsäkangas