Mallusjoen lepokoti

Rakennuspaikka sijaitsee Mallusjoentien ja Mallusjärven välisellä kapeahkolla maakaistalla, sen pohjoispäässä. Uuteen palvelutaloon sijoittuu tehostettua palveluasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, yhteensä 30 huonetta.

Rakennus on kaksikerroksinen ja sen runko ja kantavat rakenteet ovat betonia. Ulkoseinät ovat puurakenteisia ja pääosin puuverhottuja. Päätyjen tiiliverhouksen avulla uudisrakennus liittyy viereiseen, vanhaan tiilirakenteiseen Väinölään.

Rakennushankkeen yhteydessä toteutetiin rakennuttajan erillishankintana rakennuskokonaisuutta palveleva lämmönjakokeskus.

Toimeksiantoon kuului myös piha- ja irtokalustesuunnittelu.

Toimitilat

Projekti Mallusjoen lepokoti Pääskylä, uudisrakennus
Laajuus 1766 brm2
Rakennuttaja Mallusjokisäätiö
Hankevaihe Valmistunut 2018
Sijainti Orimattila