Mallusjoen lepokoti

Rakennuspaikka sijaitsee Mallusjoentien ja Mallusjärven välisellä kapeahkolla maakaistalla, sen pohjoispäässä. Uuteen palvelutaloon sijoittuu tehostettua palveluasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutuville, yhteensä 30 huonetta.

Rakennus on kaksikerroksinen, runko ja kantavat rakenteet betonista. Ulkoseinät puurakenteisia ja pääosin puuverhottuja. Päätyjen tiiliverhouksen avulla uudisrakennus liittyy viereiseen, vanhaan tiilirakenteiseen Väinölään.

Rakennushankkeen yhteydessä toteutetaan rakennuttajan erillishankintana rakennuskokonaisuutta palveleva lämmönjakokeskus.

Toimeksiantoon on kuulunut myös piha- ja irtokalustesuunnittelu.

Toimitilat

Projekti Mallusjokisäätiön palvelutalo Pääskylä, uudisrakennus
Laajuus 1766 brm2
Rakennuttaja Mallusjokisäätiö
Hankevaihe Valmistunut 2018
Sijainti Orimattila