Lappeenrannan virastotalo

Lappeenrannan virastotalo on vuonna 1982 valmistunut Senaatti-kiinteistöjen hallinnoima toimistorakennus kaupungin keskustassa. Hankkeessa on muutettu Lappeenrannan virastotaloon sijoittuvien valtion eri virastojen ja laitosten työtilat yhteiseksi työympäristöksi. Muutostöiden jälkeen yhteisissä tiloissa toimii lähes 20 eri hallintokuntaa. Muutosalueen huoneistoala noin 7 700 hum2 rakennuksen kokonaishuoneistoalasta 17 600 hum2 (8 800 brm/ 22 425 brm2).

Aiempaa erillisiin toimistohuoneisiin perustuvaa tilaratkaisua on muokattu hankkeessa niin, että yksittäisille toimijoille ei jatkossa osoiteta erillisiä toimitiloja eikä työntekijöille omia työpisteitä. Muutostyön taustana on Senaatti-kiinteistöille laadittu yhteisten työympäristöjen konsepti sekä erillinen hankesuunnitelma. Kerroksiin on kalustettu erilaisia työskentelytiloja: avoimia työpistealueita, puhelinpalvelutiloja, projektityötiloja, hiljaisia työtiloja sekä kiinteitä ja liikuteltavia pistäytymistiloja aputiloineen. Jokaisessa kerroksessa on myös työkahvilatilat.

Asiakkaille avoimet palvelutilat on rajattu 1. kerroksen asiakaspalvelualueeseen sekä pohjakerroksessa sijaitsevaan ravintolaan. Puoliavoimena yleisötilana toimii lisäksi pohjakerrokseen rakennettu kokouskeskus, jonka käyttäjiä ovat virastotalon työntekijöiden lisäksi erilaiset sidosryhmät. Kokouskeskuksessa on myös muunneltavissa olevaa tilaa erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Hanke on toteutettu vaiheittain. Vuoden 2023 kesäkuun alkuun mennessä valmistuneissa vaiheissa on toteutettu yhteiset asiakaspalvelutilat ja niitä tukevat taustatyötilat virastotalon 1. kerrokseen. Vuonna 2013 valmistuneet asiakaspalveluhuoneet säilytettiin pääosin ennallaan ja niiden läheisyyteen rakennettiin lisää asiakaspalveluhuoneita sekä uusi vihkitila. Vanhojen ja uusien tilojen välissä sijaitseva pääsisäänkäynti avattiin käytävän molemmin puolin avaraksi vastaanotto- ja odotustilaksi, jonne sijoitettiin myös asiakkaiden itsepalvelupisteet. Lähes kaikki pinnat uusittiin ja kiintokalusteet sekä irtokalusteet suunniteltiin tukemaan asiakaspalvelualueen toiminnallisia tavoitteita ja tilailmekonseptia.

Syksyllä 2023 valmistui kokouskeskus ja maaliskuuhun 2024 mennessä valmistuvat 2. ja 3. kerroksen työskentelytilat. Sekä kokouskeskuksessa että työskentelytiloissa toteutetaan laajoja tilamuutoksia ja pintamateriaalit uusitaan. Erityisesti työskentelytilojen kalustuksessa on hyödynnetty laajasti toimijoiden olemassa olevia kalusteita Senaatin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Hanke on tehty yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Arkviirin kanssa.

Toimitilat

Projekti Lappeenrannan virastotalo, tilalliset ja toiminnalliset muutokset
Laajuus 8 800 brm2
Rakennuttaja Senaatti-kiinteistöt
Hankevaihe Valmistuu 2024
Sijainti Lappeenranta