Länsiharjun koulu

Länsiharjun koulu on valmistunut 1932 ja sen on suunnitellut Lahden kaupunginarkkitehti Kaarlo Könönen. Koulua on laajennettu 1990 ja vanha osa on sen jälkeen peruskorjattu 1990-92, jolloin koko rakennus on varustettu koneellisella ilmanvaihdolla.

Perusparannushanke käynnistettiin syksyllä 2015, koska valmistuneen kouluverkkosuunnitelman perusteella Länsiharjun koulu oli yksi säilytettävistä yksiköistä ja sen kapasiteetti oli väestöennusteiden perusteella liian pieni aiotulle 4-sarjaiselle alakoululle ja sen 600 oppilaalle. Perusparannuksen lisäksi piti siis etsiä toiminnallisia tehostamismahdollisuuksia erityisesti rakennusvaipan sisältä. Vanhan koulurakennuksen kellarikerros oli alun perin rakennettu vain puolen kerroksen laajuuteen ja osoitettu lähinnä alkuperäisten asuntojen aputiloiksi. Tilat voitiin hyödyntää opetuskäyttöön osittain alentamalla kellarin lattiatasoa ja osittain rakentamalla jonkin verran lisätilaa koulun kaivamattomalle osalle. Lisäksi koulun sisäisen liikenteen ja tilojen hyödynnettävyyden parantamiseksi talon eteen tehtiin uusi porrashuone ja pääsisäänkäynti.

Perusparannuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin tammikuussa 2016, jolloin tehtiin myös päätös erillisen liikuntahallin rakentamisesta Länsiharjun koulun tontille. Tällöin vanha voimistelusali voitiin hyödyntää muussa käytössä ja koulun piha-alueet rajautuivat uudella tavalla. Pääosa koulun piha- ja liikennealueista suunniteltiin uudelleen perusparannushankkeen yhteydessä.

Koulut ja päiväkodit

Projekti Länsiharjun koulu, peruskorjaus ja laajennus
Laajuus 4 990 brm2 ja piha 1,34 ha
Rakennuttaja Lahden kaupunki, Tilakeskus
Hankevaihe Valmistunut joulukuussa 2018
Sijainti Asemantausta, Lahti
Status Länsiharjun koulurakennus on suojeltu asemakaavalla.