Länsiharjun koulu

Perusparannushanke käynnistettiin 2015, jotta vanhan koulutalon tilat saataisiin palvelemaan tehokkaammin koulun 600 oppilasta. Merkittävin päätös oli uuden liikuntasali- ja oppilashuoltorakennuksen toteuttaminen tontille, mikä vapautti merkittävästi tilaa vanhasta koulutalosta.

Kaupunginarkkitehti Kaarlo Könösen suunnittelema 1932 valmistunut koulurakennus oli peruskorjattu laajennuksen yhteydessä 1992, mutta koulun laajat kellari- ja käytävätilat haluttiin tehokkaampaan käyttöön pysyvästi suurta 4-sarjaista alakoulua varten. Tilojen käyttökelpoisuutta parannettiin kaivamalla kellaritiloihin lisää korkeutta sekä järjestämällä talon sisäinen liikenne uudelleen: kellarikerrokseen kaivettiin uusi yhdyskäytävä ja talon kaakkoissivulle rakennettiin uusi porrashuone, johon avattiin uusi pääsisäänkäynti. Porrastilan kautta saatiin parempi yhteys ruokasaliin ja entiseen voimistelusaliin, joka voitiin jakaa ja sisustaa opetustiloiksi.

Talon rakenteet ja talotekniikka uusittiin perusteellisesti julkisivurappausta, ikkunoita ja vesikattoa myöten. Vanhat luokkatilat muokattiin keskenään yhdistettäviksi sekä avautumaan väljiin käytävätiloihin, jotka varustettiin opetustilakäyttöön. Sukkakoulun eteistilat väljennettiin kenkien säilytystä varten ja kerroksiin sijoitettiin tehostetulla ilmanvaihdolla varustetut erilliset vaateaulat.

Asemakaavassa suojellun rakennuksen ulkomuoto pyrittiin säilyttämään selväpiirteisenä, vaikka sen kaakkoissivulle rakennettiin lasinen porrashuonelaajennus. Uuden pääsisäänkäynnin eteen tehtiin uusi välitunti- ja sisäänkäyntikatos. Sisätiloissa entisöitiin vanhan porrashuoneen pinnat sekä käytävillä vanhat luokkaovet ja mosaiikkibetonilattioita.

Suunnitteluvaiheessa koulu organisoi käyttäjäyhteistyön esimerkillisesti: opettajista muodostettiin jo ehdotussuunnitteluvaiheessa kaksi työryhmää kommentoimaan toisaalta koulutiloihin ja toisaalta piha-alueeseen kohdistuvia suunnitelmia.

Koulut ja päiväkodit

Projekti Länsiharjun koulu, perusparannus ja laajennus
Laajuus 4 990 brm2 ja piha 1,34 ha
Rakennuttaja Lahden kaupunki, Tilakeskus
Hankevaihe Valmistunut 2018
Sijainti Lahti, Asemantausta
Status Länsiharjun koulurakennus on suojeltu asemakaavalla.