Lahden kaupungintalo

Lahden kaupungintalo on valmistunut 1912 ja sen on suunnitellut Eliel Saarinen. Rakennusta on laajennettu uudella siivellä 1934 Kaarlo Könösen suunnitelman mukaisesti. Ullakkotilat on muutettu toimistotilakäyttöön 1940 ja 1947, minkä jälkeen rakennus sai nykyisen ulkomuotonsa. Sisätiloja on muutettu sen jälkeen useaan otteeseen, kunnes 1985 valmistuneen laajan peruskorjauksen jälkeen tiloja on muutettu vain vähän.

Lahden Mariankadun seremonia-akseli on merkitty sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen luetteloon ja kaupungintalo Lahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten luetteloihin vuodesta 1971 alkaen.

Käynnistetyn peruskorjaushankkeen taustalla on talotekniikan uusimistarve. Hankesuunnitelman yhteydessä selvitettiin laajasti myös rakennusteknistä kuntoa sekä talon toimintaan liittyviä näkökulmia. Selvitysten perusteella laadittiin peruskorjaukselle tekniset ja toiminnalliset tavoitteet, jotka vaihtelevat rakennuksen eri osissa. Vaikka kaupungintalo säilyy kaupungin hallinnon käytössä, ovat toimistotyön luonne ja toimintatavat muuttuneet 35 vuodessa niin, että tilan käyttöä on tarpeen muokata vastaamaan nykyisiä ja toivon mukaan myös lähitulevaisuuden tarpeita. Lisäksi tilojen ilmeessä halutaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää nykyistä laajemmin yli 100-vuotiaan rakennuksen eri vaiheita.

Hankesuunnitelmat

Projekti Lahden kaupungintalo, peruskorjaus
Laajuus 5 160 brm2
Rakennuttaja Lahden kaupunki, Tilakeskus
Hankevaihe Hankesuunnitelma valmistui 2019
Sijainti Keski-Lahti, Lahti
Status Valtakunnallinen suojelukohde