Lahden historiallinen museo

Museorakennuksessa on neljä kerrosta, joista kolmessa ylimmässä on näyttelytiloja. Kellarikerroksessa on ollut museon toimisto-, varasto- ja sosiaalitiloja, joiden kosteusongelmat käynnistivät korjaushankkeen keväällä 2017. Hankesuunnitelmaa täydennettiin kaksivaiheisella purku-urakalla 2018 ja 2019-20, joiden myötä täsmentyi hankeen kokonaislaajuus: koko rakennuksen kaikki tilat päätettiin uudistaa vastaamaan museotoiminnan muuttuneita tarpeita, koska museon piti joka tapauksessa henkilö- ja esineturvallisuuden takia muuttaa rakennuksesta pois korjaustöiden ajaksi.

Suunnittelutyö oli poikkeuksellisen vaativa ja siihen sisällytettiin kellarikerroksen kosteuskorjausten lisäksi uuden hissin rakentaminen talon läpi, tilamuutokset ja visuaalisen ilmeen uusiminen aula- ja näyttelytiloissa, rakenteiden vahvistuksia, tiivistyksiä sekä kaikkien talotekniikkajärjestelmien uusiminen.

Purkuvaiheessa näyttelyrakenteiden alta paljastui kerrostumia, jotka suojattiin uusilla rakenteilla. Lisäksi erityisen haasteellista oli talotekniikkajärjestelmien sovittaminen mataliin näyttelytiloihin 2. ja 3. kerroksessa: ylin kerros oli muodostettu yleisötilaksi 1968 muuttamalla yläpohja betonirakenteiseksi välipohjaksi ja laskemalla se lähes ikkuna-aukkojen yläpintaan kiinni.

Ulkopuolen rappaukset oli uusittu 2011, joten niiden osalta korjaustarve oli vähäinen. Ikkunat ja ulko-ovet kunnostettiin ja tilkeraot tiivistettiin. Merkittävin muutos oli pääsisäänkäynnille johtava luiska. Sisäänkäyntiterassin rakenteet päätettiin korjata erillisenä hankkeena kesällä 2023.

Historiallinen museon piha-alue oli kunnostettu puistoksi 1950-luvulla, jolloin rakennus oli vielä koulukäytössä. Museon ja tontin asema oli muuttunut, kun uusi Kartanonkatu oli rakennettu sitä sivuamaan ja ympäröivä Kartanon alue alkoi rakentua. Sen kunnostaminen edustavaksi keskustapuistoksi käynnistettiin erillisenä hankkeena Lahden kaupunkitekniikan toimiessa rakennuttajana. Myös suunnittelu eriytettiin, mutta toimistomme oli hankkeessa mukana toisena pääsuunnittelijana ja konsulttina.

Toimitilat

Projekti Lahden historiallinen museo
Laajuus 2 105 brm2
Rakennuttaja Lahden Tilakeskus
Hankevaihe Valmistunut 2022
Sijainti Lahti
Status Suojeltu asemakaavalla