Lahden hiihtomuseo

Hiihtomuseon käytössä oleva rakennus on valmistunut 1989 ennen Hiihdon MM-kisoja, jossa sitä käytettiin radio- ja tv-keskuksena. Tilat on rakennettu vuonna 1974 valmistuneen mäkikatsomon kylkeen ja päälle siten, että hankkeen 3. vaiheessa kunnostustöitä tehtiin myös vanhimmassa osassa. Lisäksi hankesuunnitelmaan sisältyi myös joitakin vuonna 2000 valmistuneen Ravintola Voiton tilojen muutoksia ja korjauksia, joita ei ole vielä kokonaan toteutettu.

Peruskorjaus käynnistyi joulukuussa 2014 museon näyttely- ja aulatilojen sisäilmakorjauksena, jolloin todettiin tarve näyttelytekniikan ja tilojen ilmeen päivittämiselle. Selvitystyön yhteydessä kävi ilmi, että museon sisäänkäynti on vaikeasti löydettävissä, koska Ravintola Voitto ei toimi sisäänkäyntireittinä museon kannalta toivotulla tavalla ja alkueräinen pääovi on vaikeasti löydettävissä Voiton huoltosyvennyksen takana. Kun terveysviranomaiset olivat lisäksi kehottaneet kattamaan huoltopihaa, muodostui hankkeen 2. vaihe ulkotilojen järjestämisestä niin, että ulkotilojen muokkauksella voidaan löytää ratkaisu em. ongelmiin.

Hankkeen kolmanteen vaiheeseen kuului kellarikerroksen tilojen ja tekniikan uudistaminen niin, että entisiä varastotiloja voitiin ottaa näyttelytilakäyttöön ja muita kellaritiloja Liikuntatoimiston yleisö-, sosiaali- ja varastotiloiksi.

Toimitilat

Projekti Lahden Hiihtomuseo, peruskorjaus
Laajuus 2 400 brm2
Rakennuttaja Lahden kaupunki, Tilakeskus
Hankevaihe Valmistunut 2018
Sijainti Lahti, Urheilukeskus
Status Urheilukeskuksen alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi ja Hiihtomuseo on suojeltu asemakaavalla.