Isorannan leirikeskus

Hankesuunnitelmien yhteydessä tutkittiin Lahden Kaupungin hallussa olleen Isorannan virkistysalueen kehittämistä.

Isoranta-Naumin alueen leiritoiminta on ollut Lahden kaupungin Nuorisotoimen vastuulla, mutta heiltä oli puuttunut aikaisemmin leiripaikka ympärivuotiseen käyttöön.

Ensimmäisen vaiheen luonnoksissa (2008) hanke oli jaettu kahteen osaan: alueen keskellä sijaitseva Leirikeskus, sekä Päijänteen rannassa sijaitseva Leiritupa.  

Myöhemmin (2013) erillisestä Leirikeskuksesta luovuttiin ja Leiritupaa laajennettiin vastaavasti majoitustiloilla. Leiritupahanke valmistui viimein 2019.

Hankesuunnitelmat

Projekti Isorannan leirikeskus, Leiritupa ja Leirikeskus Peltola
Laajuus Leiritupa 1240 brm2 ja Leirikeskus Peltola 163 brm2
Rakennuttaja Lahden Kaupunki, Tilakeskus
Hankevaihe hankesuunnitteluvaihe yksi valmistunut 2008, vaihe kaksi valmistunut 2013
Sijainti Sysmä, Isoranta