Korona-tiedote

Hyvät Arkkitehdit Oy Latva ja Vaaran yhteistyökumppanit.

Pidimme tänään toimiston yhteisen palaverin, jossa sovimme varautumisesta korona-viruksen mahdollisesti jatkossa aiheuttamiin muutoksiin työskentelyssämme seuraavasti:

  1. Tähän mennessä pandemia ei ole vaikuttanut työskentelyymme olennaisesti. Olemme jo parin viikon ajan noudattaneet annettuja käsihygieniaohjeita ja osallistuneet kokouksiin ja palavereihin pääasiassa etäyhteyksien avulla.
  2. Sovimme, että etätöiden tekemisellä vähennetään jatkossa toimistossa samanaikaisesti työskentelevien henkilöiden määrää siten, että kiireisimpien hankkeiden tiimit työskentelevät toimistolla ja muut mahdollisuuksien mukaan etänä.
  3. Kävimme läpi kunkin mahdollisuudet etätyöhön kotoa käsin ja totesimme, että toimintaa voidaan teknisten valmiuksien osalta jatkaa normaalisti käytössä olevien verkkoyhteyksien sallimalla nopeudella.
  4. Käytössämme on etäpalaverilaitteistoja niin, että kaikki voivat tarvittaessa osallistua sekä ulkoisiin että toimiston sisäisiin palavereihin etäyhteyden välityksellä.
  5. Toimistolla voi toistaiseksi asioida normaaliin tapaan, koska kaikkina aikoina joku on täällä paikalla. Kannattaa kuitenkin soittaa ensin.

Pidetään (etä)yhteyttä!

Terveisin,

Jorma Latva, Markku Vaara, Katja Katajaniemi, Timo Kauppi